Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittely Nattarin Huolto Oy:n (jäljempänä ”huoltoyhtiö”) ja asiakastaloyhtiöiden (jäljempänä ”taloyhtiö”) välillä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen versio, jota käytetään 25.5.2018 lähtien.

Rekisterinpitäjä

Nattarin Huolto Oy
Y-tunnus: 0147862-0
osoite: Holvastintie 6, 36240 Kangasala
puhelin: 0207 121 422
sähköposti: toimisto@nattarinhuolto.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Juha Voitila
puhelin: 0207 121 422
sähköposti: toimisto@nattarinhuolto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla isännöinti- ja huoltosopimuksessa mainittujen palvelujen tuottamiseksi. Tietosuoja-asetusten mukaisesti rekisterinpitäjällä tarkoitetaan isännöinti- ja huoltoyhtiötä.

Huoltoyhtiö vastaa siitä, että isännöinti- ja huoltoyhtiöllä olevien henkilötietojen käsittely on lainmukaista. Taloyhtiö myötävaikuttaa isännöinti- ja huoltoyrityksen käsittelijätehtävien hoitamiseen (esimerkiksi rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen) ja saattaa havaitsemansa käsittelyn riskit viipymättä huoltoyhtiön tietoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Huoltoyhtiössä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja rekisteröityjen ryhmiä:

Asukas- ja osakasluettelo: asukkaan ja/tai osakkaan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn ja rekisterin pitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, muut palvelun suorittamisen kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittely ja palauttaminen

Huoltoyhtiö käsittelee henkilötietoja vain isännöinti- ja kiinteistöhuoltosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja sovittujen palveluiden tuottamiseksi, huomioiden sopimukset huoltoyhtiön ja taloyhtiön välillä sekä muut mahdolliset taloyhtiön hallituksen toimittamat ohjeet. Huoltoyhtiö käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Huoltoyhtiöllä on oikeus mukauttaa henkilötietojen käsittely myöhemmin syntyvää vakiintunutta tietosuojalainsäädännön tulkintaa vastaavaksi kohtuullisen ajan kuluessa.

Palvelujen päättyessä huoltoyhtiö luovuttaa kaikki edellä mainitut henkilötiedot taloyhtiölle sekä poistaa tiedot huomioiden laissa mahdollisesti seuraavat säilyttämisvelvoitteet. Huoltoyhtiö voi kuitenkin omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi (esimerkiksi huolellisuusvelvoitteensa toteennäyttämiseksi) säilyttää henkilötietoja tämän jälkeenkin tarpeellisen osin.

Salassapito ja tietoturva

Huoltoyhtiö varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Huoltoyhtiö toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

Alihankinta ja henkilötietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle

Huoltoyhtiöllä on oikeus käyttää vain taloyhtiön hyväksymiä alihankkijoita (alikäsittelijä) henkilötietojen käsittelyssä. Huoltoyhtiö ei saa siirtää käsittelemiään henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Taloyhtiöllä on oikeus kustannuksellaan suorittaa auditointi arvioidakseen tietosuojavelvoitteiden käyttäminen ja henkilötietojen käsittelyssä noudettava tietoturvan taso.

Rekisterinpitäjän avustaminen

Huoltoyhtiö auttaa taloyhtiötä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa (esimerkiksi rekisteröidyn oikeus saada tieto rekisterin sisältämistä itseään koskevista tiedoista, rekisteröidyn vaatimus tulla unohdetuksi jne.).

Henkilötietojen käsittely tällä sivustolla

Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu. Henkilötietoja ei kuitenkaan tallenneta sivuston palvelimelle vaan suojatulle sähköpostipalvelimelle, josta ne siirretään edelleen huoltoyhtiön sisäiseen isännöintijärjestelmään.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Evästeiden käyttö on helppo estää oman selaimen asetuksista, joiden käyttöön löytyy apua selaimesi ohjeista.

Tämä sivusto tallentaa evästeitä vain ylläpitäjien, ei asiakkaiden laitteille. Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Tämän sivuston lomakkeita suojataan Googlen reCAPTCHA -palvelun avulla. Palvelu seuraa automaattisesti lomakkeen käyttäjän toimia ja pyrkii päättelemään onko käyttäjä ihminen vai robotti. Palvelu antaa ihmisten käyttää lomakkeita normaalisti mutta robottien toiminta pyritään estämään. Googlen tietosuojakäytäntö ja palveluehdot.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@nattarinhuolto.fi tai postitse osoitteeseen Nattarin Huolto Oy, Holvastintie 6, 36240 Kangasala.